Tel: 010 - 818 65 76

 

Wat is asbest
En is het echt zo gevaarlijk?

Asbest is beroemd om haar sterke eigenschappen maar tegelijkertijd ook zeer berucht door het maken van velen slachtoffers. Het lijkt de laatste jaren een trent te zijn om in de media te roepen dat asbestverwijderen veel goedkoper kan en dat de veiligheidsrisico's zwaar overschat zijn. Is dit echt zo? De feiten voor u op een rij.

Klik verder
 
Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen, die zijn opgebouwd uit fijne, microscopische kleine vezels. Een losse vezel is zo klein dat deze niet met het blote oog waar te nemen is. Het materiaal kan uit de grond gewonnen worden om toegepast te worden als bijvoorbeeld bouwmateriaal. Asbest wordt al sinds de oudheid gebruikt om haar goede eigenschappen. Arabische troepen zouden asbest in de strijdkledij verwerkt hebben zodat ze bij een bestorming bestand waren tegen de brandbommen die ze zelf gebruikte.

Vanaf 1945 is asbest tot in de jaren tachtig veelvuldig gebruikt in gebouwen, woningen en installaties, vanwege bepaalde nuttige eigenschappen:

Het is sterk, slijtvast, brandwerend, goed bestand tegen weersomstandigheden, isolerend en bovendien goedkoop.
Is asbest gevaarlijk?

Ja. Sinds 1 juli 1993 is het verboden om asbest te verhandelen, verwerken, bewerken en/of toe te passen. Waarom? Omdat asbest levensbedreigend kan zijn en wij in Nederland het risico op het oplopen van ziektes door het inademen van giftige stoffen, waar asbest een voorbeeld van is, zo veel als mogelijk willen beperken.

Is asbest altijd en direct schadelijk voor de gezondheid?

Nee. Het grote gevaar zit in het inademen van asbestvezels. Dit betekend in eerste instantie dat de vezels los moeten komen van een asbesthoudende toepassing om gevaarlijk te kunnen zijn. Bovendien is alleen een asbestvezel van een bepaalde afmeting zo gevaarlijk dat deze onherstelbare schade aan het menselijke lichaam kan veroorzaken. Daarom wordt ook wel gesproken over blootstellingrisico’s. Hoe langer iemand wordt blootgesteld aan een bepaalde hoeveelheid asbestvezels des te hoger het risico op het krijgen van een asbestgerelateerde ziekte. In de regel kan men stellen dat een hechtgebonden, niet beschadigde asbesthoudende toepassing geen of nauwelijks blootstellingrisico’s met zich mee brengt. Andersom, een niet-hechtgebonden en/of beschadigde asbesthoudende toepassing kan leiden tot ernstige blootstellingrisico’s. Een Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA) is getraind om een inschatting te maken van de risico's en zal dit per asbesthoudende toepassing ook doen. Wij werken uitsluitend met ervaren en getrainde asbestonderzoekers die in bezit zijn van het persoonscertificaat DIA.

Klik hier voor een link naar veel gebruikte en voorkomende asbesthoudende toepassingen.

Is een asbestinventarisatie verplicht?

Het wettelijk kader ten aanzien van asbest moet er op toezien dat het risico op ernstige blootstelling aan asbest voor mens en milieu zo veel als mogelijk wordt beperkt. Hoe wordt dit bewerkstelligd?

Bijvoorbeeld door een verplichting op te nemen voor het uitvoeren van een asbestinventarisatie voorafgaande het verwijderen van asbest en bij de gehele of gedeeltelijke sloop van een bouwwerk of object van voor 1994. Logisch. Want alhoewel er een inschatting gemaakt kan worden door bijvoorbeeld een aannemer of door jezelf over de aanwezigheid ervan is er ook een bepaald belang om er geen rekening mee te willen houden. Hiernaast zal een getrainde onderzoeker veel meer kans hebben om alle asbest te vinden en hier de juiste risico's aan te koppelen. Er zijn een aantal uitzonderingen op de onderzoeksplicht neem hiervoor contact op met een van onze medewerkers.

Asbest verwijderen

Op een aantal uitzonderingen na mag asbest uitsluitend verwijderd worden door bedrijven die daarvoor zijn gecertificeerd. Alvorens er overgegaan kan worden op het saneren van asbest dient er onderzoek plaats te vinden door een gecertificeerd inventarisatiebureau. Met het onderzoeksrapport van het inventarisatiebureau kan een omgevingsvergunning worden aangevraagd bij de betreffende gemeente. Alleen nadat de vergunning is verstrekt of de melding is gehonoreerd mag de asbest worden verwijderd. Om belangenverstrengeling te voorkomen is het verwijderen en onderzoeken van asbest in Nederland strikt gescheiden. R.E.C. is een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau en alhoewel wij u graag op weg helpen door bedrijven aan te dragen voor de verwijdering, adviseren wij u om ook zelf partijen te beanderen en altijd meerdere offertes aan te vragen. Een lijst van alle in Nederland gevestigde gecertificeerde asbestbedrijven kunt u terug vinden op de website van www.ascert.nl

Wilt u een asbestinventarisatie laten uitvoeren?
Neem contact met ons op en wij maken voor u een passende aanbieding.