Tel: 010 - 818 65 76

 

Asbestbeheerplan
Op een veilige manier omgaan met asbest

Als alle asbestbronnen zijn vastgelegd in een asbestinventarisatierapport kan het wenselijk of zelfs noodzakelijk zijn om gebruik te maken van een asbestbeheersplan.

Klik verder
 

Er is is geen verplichting om een asbestbron die niet direct een gevaar vormt voor mens en milieu te saneren. Echter kan het zeer onverstandig zijn om voor een lange periode geen aandacht te schenken aan een asbestbron of om geen preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming dat een bron een gevaar kan gaan vormen. Voorbeeld. Het cement in een asbesthoudende golfplaat zal in de loop der tijd steeds meer vergaan. Dit betekend dat de vezels steeds makkelijker los kunnen komen van de bron en de kans op het inademen van vezels groter zal worden . Door de bron in een beheersplan op te nemen en deze periodiek te inspecteren ontstaat een meer gecontroleerde situatie. Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten over het beheersplan en in welke situaties het verstandig is dit toe te passen.