Tel: 010 - 818 65 76

 

Asbest workshops en lezingen
Serieuze thema’s bespreken in een informele sfeer.

Wij hebben veel ervaring met het organiseren van asbestworkshops, bewonersvergaderingen, lezingen en bijeenkomsten naar aanleiding van een asbestincident. Wanneer kan dit interessant zijn voor mijn organisatie?

Klik verder
 

Als u beroepsmatig te maken kunt krijgen met asbest is het verstandig om een bepaalde basiskennis te hebben over asbest. Dit om te voorkomen dat er blootstellingsrisico's optreden voor mens en milieu. Voor een organisatie is het belangrijk om deze kennis te verspreiden en regels in te stellen die structureel voorkomen dat medewerkers in aanraking kunnen komen met gevaarlijke situaties zoals het inademen van asbestvezels. R.E.C. heeft een programma ontwikkeld waarbij de basis wordt gelegd voor mensen om asbest te herkennen en hoe te handelen bij gevaarlijke situaties. De nadruk ligt hierbij op preventie en zelfredzaamheid.

Als mensen geinformeeerd moeten worden over een asbest gerelateerde situatie dan moet dit gedaan worden vanuit kennis en kunde zodat er geen onnodige gevaarlijke situaties ontstaan. Daarintegen moet een paniekerige sfeer zoveel als mogelijk voorkomen zien te worden. Wij  hebben in de loop der tijd heel veel ervaring opgedaan door het organiseren of bijwonen van bewonersvergaderingen of bijeenkomsten na een asbestincident. Mocht u meer informatie willen over onze aanpak dan staan we u graag te woord op 010 818 65 76.