Tel: 010 - 818 65 76

 

Asbestinventarisatie
Welk onderzoek is van toepassing op mijn situatie?

Om vooraf te bepalen wat het doel is van de inventarisatie en wat er voor nodig is om deze goed en veilig te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk om op voorhand een aantal zaken met elkaar vast te stellen. Het is met name belangrijk wat er precies onderzocht moet worden en met welk doel (renovatie, sloop, aan- of verkoop).

Klik verder
 

Reikwijdte & geschiktheid

Een asbestinventarisatie moet inzicht verschaffen over de aanwezigheid van asbest in een van te voren vastgesteld gebied. Een woning. Een cv-ruimte. Een olietanker. Het maakt eigenlijk niet uit wat u onderzocht wilt hebben als het maar vast staat wat de reikwijdte is van het onderzoeksgebied. Van even groot belang is het om te weten met wel doel u het onderzoek wilt laten uitvoeren. Als het doel een renovatie is van een aantal specifieke locaties dan moeten in ieder geval deze locaties volledig onderzocht worden. Dit kan betekenen dat er sloopwerkzaamheden moeten plaatsvinden om bepaalde delen bloot te leggen voor het onderzoek. Dit doet u niet zelf! Wij zullen op voorhand beoordelen wat er voor nodig is om het onderzoek volledig en veilig uit te kunnen voeren.

Om te komen tot een goede uitvoering willen wij u vragen om dit formulier zo volledig als mogelijk in te vullen en op te sturen naar asbest@recnederland.nl. Mocht u hierbij hulp nodig hebben dan staan we u graag te woord op 010-8186576.

Risicobeoordeling NEN 2991

Een risicobeoordeling (NEN 2991) betreft onderzoek waarbij lucht- en kleefmonsters worden genomen met als doelstelling de blootstellingsrisico’s aan een specifieke asbestbron vast te stellen. Dit type onderzoek wordt vaak pas uitgevoerd nadat een reguliere asbestinventarisatie heeft uitgewezen dat een asbestbron ernstig is beschadigd en mogelijk is komen te verspreiden.

Validatiemeting

Een validatiemeting kan ingezet worden om middels het nemen van luchtmetingen vast te stellen hoeveel asbestvezels er vrij komen bij de sanering van een specifieke asbestbron.  Het valideren wordt meestal ingezet als er de verwachting is dat het aantal vezels dat vrijkomt tijdens de sanering van een asbestbron lager is dan op voorhand standaard is vastgesteld middels een door de overheid gehanteerd systeem (SMART). Aan de hand van de meetgegevens kan nauwkeuriger het risico worden bepaald en daarmee de minimale omstandigheden waarop een sanering moet plaatsvinden.